BIZNES PLAN

Wsparcie w zakresie tworzenia biznesplanu polega na ocenie czy biznes jest rentowny. Pomagam w stworzeniu prognozy przepływów finansowych, tak aby przedsiębiorca i potencjalni inwestorzy mogli podjąć decyzję o rozpoczęciu nowego projektu. Piszę biznesplany potrzebne do uzyskania finansowania.

  • Zweryfikuję Twój pomysł na biznes.
  • Zaoszczędzę Twój czas, wskazując silne i słabe strony projektu biznesowego.
  • Ze mną ewentualne błędy popełnisz na papierze, nie tracąc pieniędzy.
  • Podniosę wartość Twojego pomysłu, dzięki czemu staniesz się bardziej wiarygodny dla otoczenia biznesowego i instytucji finansowych.
  • Pomogę stworzyć strukturę zatrudnienia, która podniesie Twoją efektywność.
  • Dzięki dobrym założeniom będziesz mógł skalować swój biznes.