BIZNES PLAN

Wsparcie w zakresie tworzenia biznes planu polega na ocenie czy biznes jest rentowny. Pomagamy w stworzeniu prognozy przepływów finansowych, tak aby przedsiębiorca i potencjalni inwestorzy mogli podjąć decyzję o rozpoczęciu nowego projektu. Piszemy biznes plany potrzebne do uzyskania finansowania.

  • Zweryfikujemy Twój pomysł na biznes.
  • Zaoszczędzimy Twój czas wskazując silne i słabe strony projektu biznesowego.
  • Z Nami ewentualne błędy popełnisz na papierze, nie tracąc pieniędzy.
  • Podniesiemy wartość Twojego pomysłu, dzięki czemu staniesz się bardziej wiarygodny dla otoczenia biznesowego i instytucji finansowych.
  • Pomożemy stworzyć strukturę zatrudnienia, która podniesie Twoją efektywność.
  • Dzięki dobrym założeniom będziesz mógł skalować swój biznes.