BUDŻETOWANIE

Pomagamy zaplanować strukturę finansową przedsiębiorstwa, tak aby właściciel mógł osiągnąć oczekiwane wyniki finansowe. Przygotowujemy raporty dla inwestorów i spółek powiązanych. Szkolimy dyrektorów finansowych, aby mogli stworzyć indywidualny plan finansowy firmy.

  • Pomożemy w efektywnym podejmowaniu decyzji zarządczych.
  • Zoptymalizujemy koszty funkcjonowania firmy.
  • Zracjonalizujemy zasoby wykorzystywane w przedsiębiorstwie, oszczędzając Twoje pieniądze,
  • Ocenimy możliwość osiągnięcia założonych celów.
  • Znajdziemy tzw. wąskie gardła w firmie.
  • Z dobrym budżetem będziesz mógł monitorować bieżącą działalność i dokonywać niezbędnych zmian.
  • Wykorzystasz wszystkie czynniki produkcji.
  • Usprawnisz proces zarządzania.
  • Będziesz mógł zdyscyplinować wszystkie działy w firmie do osiągania określonych przychodów i kosztów.