Planowanie finansów

Biznes plan

Pomagam ocenić czy biznes jest rentowny. Piszę biznesplany potrzebne do uzyskania finansowania.

Budżetowanie

Pomagam zaplanować strukturę finansową przedsiębiorstwa, tak aby właściciel mógł osiągnąć oczekiwane wyniki finansowe.

Budżet produktu

Wyceniamy produkty i usługi oferowane przez firmę. Pomagam w ocenie ich rentowności i wpisuje je w budżet firmy.

BIZNES PLAN

Wsparcie w zakresie tworzenia biznesplanu polega na ocenie czy biznes jest rentowny. Pomagam w stworzeniu prognozy przepływów finansowych, tak aby przedsiębiorca i potencjalni inwestorzy mogli podjąć decyzję o rozpoczęciu nowego projektu. Piszę biznesplany potrzebne do uzyskania finansowania.

 • Zweryfikuje Twój pomysł na biznes.
 • Zaoszczędzę Twój czas, wskazując silne i słabe strony projektu biznesowego.
 • Ze mną ewentualne błędy popełnisz na papierze, nie tracąc pieniędzy.
 • Podniosę wartość Twojego pomysłu, dzięki czemu staniesz się bardziej wiarygodny dla otoczenia biznesowego i instytucji finansowych.
 • Pomogę stworzyć strukturę zatrudnienia, która podniesie Twoją efektywność.
 • Dzięki dobrym założeniom będziesz mógł skalować swój biznes.

BUDŻETOWANIE

Pomagam zaplanować strukturę finansową przedsiębiorstwa, tak aby właściciel mógł osiągnąć oczekiwane wyniki finansowe. Przygotowuję raporty dla inwestorów i spółek powiązanych. Szkolę dyrektorów finansowych, aby mogli stworzyć indywidualny plan finansowy firmy.

 • Pomogę w efektywnym podejmowaniu decyzji zarządczych.
 • Zoptymalizuję koszty funkcjonowania firmy.
 • Zracjonalizuję zasoby wykorzystywane w przedsiębiorstwie, oszczędzając Twoje pieniądze,
 • Ocenię możliwość osiągnięcia założonych celów.
 • Znajdę tzw. wąskie gardła w firmie.
 • Z dobrym budżetem będziesz mógł monitorować bieżącą działalność i dokonywać niezbędnych zmian.
 • Wykorzystasz wszystkie czynniki produkcji.
 • Usprawnisz proces zarządzania.
 • Będziesz mógł zdyscyplinować wszystkie działy w firmie do osiągania określonych przychodów i kosztów.

BUDŻET PRODUKTU

Wyceniam produkty i usługi oferowane przez firmę. Pomagam w ocenie ich rentowności i wpisuję je w budżet firmy. Dzięki naszemu wsparciu stworzysz ofertę, tak abyś wiedział, na czym zarabiasz.

 • Osiągniesz maksymalną możliwą marżę na produktach i usługach.
 • Zmaksymalizujesz zysk.
 • Stworzysz optymalną ofertę produktową.
 • Usprawnisz proces produkcji.