Planowanie finansów

Biznes plan

Pomagamy ocenić czy biznes jest rentowny. Piszemy biznes plany potrzebne do uzyskania finansowania.

Budżetowanie

Pomagamy zaplanować strukturę finansową przedsiębiorstwa, tak aby właściciel mógł osiągnąć oczekiwane wyniki finansowe.

Budżet produktu

Wyceniamy produkty i usługi oferowane przez firmę. Pomagamy w ocenie ich rentowności i wpisujemy je w budżet firmy.

BIZNES PLAN

Wsparcie w zakresie tworzenia biznes planu polega na ocenie czy biznes jest rentowny. Pomagamy w stworzeniu prognozy przepływów finansowych, tak aby przedsiębiorca i potencjalni inwestorzy mogli podjąć decyzję o rozpoczęciu nowego projektu. Piszemy biznes plany potrzebne do uzyskania finansowania.

 • Zweryfikujemy Twój pomysł na biznes.
 • Zaoszczędzimy Twój czas wskazując silne i słabe strony projektu biznesowego.
 • Z Nami ewentualne błędy popełnisz na papierze, nie tracąc pieniędzy.
 • Podniesiemy wartość Twojego pomysłu, dzięki czemu staniesz się bardziej wiarygodny dla otoczenia biznesowego i instytucji finansowych.
 • Pomożemy stworzyć strukturę zatrudnienia, która podniesie Twoją efektywność.
 • Dzięki dobrym założeniom będziesz mógł skalować swój biznes.

BUDŻETOWANIE

Pomagamy zaplanować strukturę finansową przedsiębiorstwa, tak aby właściciel mógł osiągnąć oczekiwane wyniki finansowe. Przygotowujemy raporty dla inwestorów i spółek powiązanych. Szkolimy dyrektorów finansowych, aby mogli stworzyć indywidualny plan finansowy firmy.

 • Pomożemy w efektywnym podejmowaniu decyzji zarządczych.
 • Zoptymalizujemy koszty funkcjonowania firmy.
 • Zracjonalizujemy zasoby wykorzystywane w przedsiębiorstwie, oszczędzając Twoje pieniądze,
 • Ocenimy możliwość osiągnięcia założonych celów.
 • Znajdziemy tzw. wąskie gardła w firmie.
 • Z dobrym budżetem będziesz mógł monitorować bieżącą działalność i dokonywać niezbędnych zmian.
 • Wykorzystasz wszystkie czynniki produkcji.
 • Usprawnisz proces zarządzania.
 • Będziesz mógł zdyscyplinować wszystkie działy w firmie do osiągania określonych przychodów i kosztów.

BUDŻET PRODUKTU

Wyceniamy produkty i usługi oferowane przez firmę. Pomagamy w ocenie ich rentowności i wpisujemy je w budżet firmy. Dzięki naszemu wsparciu stworzysz ofertę, tak abyś wiedział, na czym zarabiasz.

 • Osiągniesz maksymalną możliwą marżę na produktach i usługach.
 • Zmaksymalizujesz zysk.
 • Stworzysz optymalną ofertę produktową.
 • Usprawnisz proces produkcji.